Veri Koruma

Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne Göre Gizlilik Politikası

Veri kontrolörünün adı ve adresi

RyseUp Service GmbH

Anni-Eisler-Lehmann-Str. 3

55122 Mainz

Almanya

E-Posta: info@ryseup.com

Telefon: +49 179 4225877

Web siteleri:

www.ryseup.com

www.Ryseup-affiliate.com

www.Shop.bydesign.com

www.Affiliate.bydesign.com

www.Order.bydesign.com

www.uhub.ryseup.com

www.Tools.bydesign.com/ryseup

www.Extranet.bydesign.com/ryseup

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ulusal veri gizliliği yasalarında tanımlandığı şekliyle veri denetleyicisidir.

Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Veri kontrolörünün veri koruma görevlisi:

AGOR AG

Niddastraße 74

60329 Frankfurt am Main

Almanya

Telefon: +49 (0) 69 – 9494 32 410

E-Posta: info@agor-ag.com

Website: www.agor-ag.com

Veri işlemeye ilişkin genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Ana sayfamızın kullanıcılarından gelen kişisel verileri yalnızca web sitemizin, içeriğimizin ve hizmetlerimizin düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz.

Genel olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini ancak onlar onay verdikten sonra toplar ve kullanırız. Kanun hükümleriyle verilerin işlenmesine izin verilmesi veya önceden onay alınmasının mümkün olmadığı durumlar bu ilke için istisna teşkil etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı genel olarak şu şekildedir:

Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR upon obtaining the consent of the data subject.
Veri sahibinin rızasının alınması üzerine Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi a maddesi

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine hizmet eden işlemlerin işlenmesine yönelik olarak Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi b maddesi. Sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli işlemler buna dahildir

Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken veri işlemeler için Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi c maddesi

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları kişisel verilerin işlenmesini gerektiriyorsa Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi d maddesi

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için işlemenin gereklilik arz etmesi ve veri sahibinin menfaatlerinin, temel haklarının ve temel özgürlüklerinin önceki menfaatlerden daha ağır basmaması halinde Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi f maddesi

Kişisel verilerin işlenmesinin meşru bir menfaate dayandırılabilmesi için, her durumda, ilgili her süreç için veri koruma görevlisine danışılarak bir değerlendirme yapılır ve bu değerlendirmede aşağıdaki üç koşulun karşılanması gerekir:

1) Kontrolör veya üçüncü bir tarafın kişisel verilerin işlenmesinde meşru menfaatinin olması.

2) İşlemenin meşru menfaatin korunması için gereklilik arz etmesi.

3) Veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerinin öncelik teşkil etmemesi.

Verilerin silinmesi ve veri saklama süresi

Verilerin saklanma amacı artık geçerliliğini yitirdiğinde kullanıcıların kişisel verileri silinecek veya kısıtlanacaktır. Veri kontrolörünün tabi olduğu AB düzenlemeleri, kanunları veya diğer yönetmelikler kanalıyla Avrupa mevzuatı veya ulusal mevzuatların geçerli olması halinde, kişisel veriler asıl amacından daha uzun süre saklanabilir. Kişisel veriler, bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, zorunlu saklama süresi sona erdiğinde de silinir veya kısıtlanır.

Web sitemizin kullanımı, genel bilgiler

Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişim sağlandığında sistemimiz kullanıcının bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar. Aşağıda yer alan bilgiler bu şekilde toplanabilmektedir:

Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı, kullanıcının IP adresi, Erişim tarihi ve saati, Kullanıcı sisteminin web sitemize ulaşmak için erişim sağladığı web siteleri, Kullanıcı sisteminin web sitemize erişerek çalıştırdığı web siteleri hakkındaki bilgiler.

Açıklanan veriler sistemimizin günlük dosyalarında saklanır ve diğer kişisel kullanıcı verileriyle birlikte depolanmaz.

Veri işlemenin amacı ve hukuki dayanağı

Web sitemizi kullanıcılara sunmak için sistemimizin kullanıcı IP adreslerini geçici olarak saklaması gerekir. Bu nedenle IP adreslerinin kullanıcı oturumu süresince saklanması gerekir.

Günlük dosyalarında depolama, web sitemizin işlevselliğini sağlamak için yapılır. Ayrıca veriler web sitemizi optimize etmek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmemektedir.

Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Fıkranın 1. Bendi f maddesine göre Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı meşru menfaatimizdir

Bu kişisel verilerin toplanması ve günlük dosyalarında saklanması, web sitemizin güvenliği, sunumu ve işletilmesi açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda verilerin işlenmesine itiraz etme opsiyonu toktur.

Depolama süresi

Verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda gereklilik arz etmediği durumda silinecektir. Web sitemizin sunulması amacıyla işlenen kişisel veriler, oturumunuzun sona ermesinden sonra silinecektir.

Verileriniz günlük dosyalarında saklanıyorsa en geç yedi gün sonra silinecektir. Kullancıların IP adreslerinin silinmesi ya da değiştirilmesi halinde daha uzun süre saklanması olasıdır. Bu, bunları bireysel müşterilere atamanın artık mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler

Web sitemizde çerez kullanmaktayız. Çerezler, internet tarayıcınızda ve dolayısıyla bilgisayar sisteminizde saklanan metin dosyalarıdır. Herhangi bir web sitesini görüntülerseniz, işletim sisteminize bir çerez saklanabilir. Çerezler, tarayıcıların benzersiz şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan karakteristik dizgeler içerebilir.

Ana sayfamızı daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerez kullanıyoruz. Web sitemizin bazı öğeleri, web sitemizden ayrıldıktan sonra bile tarayıcınızın tanımlanabilir olmasını gerektirir.

TTDPA; Almancası.: TTDSG (Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası):

Çerezlerin, cihaz tanımlayıcıların ve benzer izleme teknolojilerinin saklanması veya bilgilerin son kullanıcının terminal donanımında saklanmasına ve bu bilgilere erişime ilişkin yasal dayanak, Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası ile birlikte Avrupa e-Gizlilik Direktifidir. (TTDPA; Almanca: TTDSG).

Bu bağlamda toplanan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağının Genel Veri Koruma Mevzuatından ileri geldiğini lütfen unutmayın. Her spesifik durumda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili yasal dayanak, ilgili çerezin veya ilgili işleme sürecinin kendisinin altında yer almaktadır.

Bilgilerin son kullanıcının terminal ekipmanında saklanmasının ve dolayısıyla özellikle çerezlerin saklanmasının birincil yasal dayanağı, onların rızasıdır, Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası Madde 25 1. Alt Madde 1. Bent TTDPA (Almanca: TTDSG). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde onay vermiş olursunuz – ancak bunun verilmesi elbette zorunlu değildir – ve çerez ayarlarından her zaman iptal edilebilir.

TTDPA (Almanca: TTDSG)Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası Madde 25 2. Alt Madde 2. Maddeye göre Telemedya hizmeti sağlayıcısının, kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir Telemedya hizmetini sağlayabilmesi için son kullanıcının terminal ekipmanında bilginin saklanması veya halihazırda son kullanıcının terminal ekipmanında saklanan bilgiye erişim kesinlikle gereklilik arz ediyorsa, kullanıcının rızasının alınmasına gerek yoktur. Hangi çerezlerin kesinlikle gerekli olarak sınıflandırılacağını (genellikle “teknik olarak gerekli çerezler” olarak da anılır) ve dolayısıyla TTDPA (Almanca: TTDSG)Telekomünikasyon ve Telemedya Veri Koruma Yasası Madde 25 2. Bentte yer alan istisna kapsamına gireceğini çerez ayarlarından görebilirsiniz ve dolayısıyla bunlar kullanıcının rızasını gerektirmemektedir..

GDPR:
Genel Veri Koruma Mevzuatı:

Çerezler kullanıldığında aşağıda yer akan veriler saklanır ve iletilir:

Alışveriş sepeti, Giriş, Sohbet Geçmişi, Abonelik Kullanıcı Giriş Verileri

Çerez kullanımıyla kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Mevzuatı 6. Maddenin 1. Bendinin, 1. Alt Maddesinin f kısmında tanımlanmıştır. Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanılmasının amacı web sitemizin kullanımını kolaylaştırmaktır.

Web sitemizde yer alan bazı işlevlerin ancak çerezlerin etkinleştirilmesi durumunda sunulabileceğini belirtmek isteriz.

Bu, aşağıdaki uygulamalar için geçerlidir:

Alışveriş sepeti, Giriş, Sohbet Geçmişi, Abonelik Kullanıcı Giriş Verileri

Kullanıcı profilleri oluşturmak için teknik olarak gerekli çerezlerle toplanan kişisel verileri kullanmayız.

Çerezler, onları sayfamıza ileten kullanıcının bilgisayarında saklanır. Bu nedenle kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde kontrol sizdedir. İnternet tarayıcınızın ayarlarında değişiklik yaparak çerezlerin aktarımını kısıtlayabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Burada kayıtlı olan çerezleri de silebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Kullanıcının rızasını vermesi durumunda, Analiz ve reklam amaçlı çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Bendinin 1. Alt Maddesidir.

Cookiebot ile çerez onayı

Web sitemiz, belirli çerezleri tarayıcınızda saklamak ve bunu gizliliğe uygun şekilde belgelemek için onayınızı almak amacıyla Cookiebot’un çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka adresinde bulunan Cybot A/S şirketidir (bundan sonra Cybot olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde tarayıcınızda verdiğiniz izinlerin veya bu izinlerin iptalinin saklandığı bir Cybot çerezi saklanır. Kullanıcı rızası alınmışsa Cybot çerez verileri de Cybot’a kaydedilecektir:

Son kullanıcının anonim hale getirilmiş IP numarası (son üç hane ‘0’ olarak ayarlanmıştır), Onay tarihi ve saati, Son kullanıcının tarayıcısının kullanıcı aracısı, Kullanıcı rızasının gönderildiği URL, anonim, rastgele ve şifrelenmiş anahtar, rızanın kanıtı olarak hizmet eden rıza durumu.

Toplanan veriler, bu verileri silmemizi bizden isteyene veya Cybot çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı geçerliliğini yitirene dek saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama süreleri bunlardan etkilenmez. Cookiebot’un veri işlemesine ilişkin ayrıntılar https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ adresinde yer almaktadır.

Cookiebot çerez onay teknolojisi, çerezlerin kullanımına ilişkin yasal olarak gerekli izinlerin alınması amacıyla kullanılır. Bunun yasal dayanağı Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Bendinin 1. Alt Maddesinin c maddesidir.

Çerez ayarlarınızı buradan görüntüleyip değiştirebilirsiniz:

Çerezler

Haklarınız/veri sahibi olarak haklarınız

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne göre veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

Veri sahibinin erişim hakkı

Veri kontrolörü olarak bizden, sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği ve hangi kişisel verilerin işlendiği hakkında bilgi alma ve ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 13 ve 14 uyarınca yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Şu adresten bilgi edinme talebinde bulunabilirsiniz: dataprotection@ryseup.com

Düzeltme hakkı

Kişisel verilerinizi yanlış veya eksik işlediğimiz takdirde bunların düzeltilmesi/eksikliklerin giderilmesi hakkınız mevcuttur. Düzeltme hemen yapılacaktır.

Kısıtlama hakkı

Yasal hükümlere (Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 18) uygun olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi konusunda kısıtlama hakkınız mevcuttur.

Silme hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen koşulların geçerli olması halinde, sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz.

17. Maddenin 3. bendinde belirtilen istisnai durumlardan birine yönelik olarak veri işlemenin gerekli olması halinde silme hakkının mevcut olmadığını belirtmek isteriz.

Bilgi edinme hakkı

İşlenen verileri düzeltme, silme veya kısıtlama talebinde bulunmanız halinde, bu imkansız olmadıkça ya da orantısız ölçüde çaba gerektirmediği sürece kişisel verilerinizin ifşa edildiği tüm alıcıları, verilerin bu şekilde düzeltilmesi veya silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüyüz

Veri taşınabilirliği hakkı

Genel Veri Koruma Mevzuatına göre, bize sağlanan sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya bunların başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz.

Verilerin korunmasına yönelik rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Rızanın iptal edilmesinin, iptal yürürlüğe girene kadar izne dayalı olarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasaya uygunluğunu etkilemeyeceğini unutmayın.

İtiraz hakkı

Ayrıca, sizinle ilgili kişisel verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Bendinin, 1. Alt Maddesinin e ya da f maddesi uyarınca işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Profil oluşturma dahil münferit esasta otomatik karar alma

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca, profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik veri işlemeye dayalı, yasal etkisi olan veya sizi benzer şekilde etkileyecek bir karara tabi tutulmama hakkınız saklıdır.

Denetleyici makama şikayette bulunma hakkı

Son olarak, sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine aykırı olduğuna inanıyorsanız, Üye Devletteki ikamet yeri, istihdam yeri veya iddia edilen ihlalin yeri konusunda bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkınız mevcuttur.

Üçüncü ülkelere (AB dışında) veri aktarımı

Genel Veri Koruma Mevzuatı, Avrupa Birliği içerisinde eşit oranda üst düzey veri koruması sağlar. Bu nedenle hizmet sağlayıcılarımızın seçiminde, kişisel verileriniz işlendiği her an mümkün olan her yerde Avrupalı ​​ortaklarımıza güveniyoruz. Bazı istisnai durumlarda, kişisel verileri üçüncü kişilerce sağlanan hizmetler aracılığıyla AB dışında işleyebiliriz. Bu ancak Genel Veri Koruma Mevzuatı Madde 44 ve devamına göre özel gerekliliklerin karşılanması halinde söz konusu olabilir. Bu, verilerinizin işlenmesinin yalnızca üçüncü ülkenin Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde koruma sağladığı beyan edildiğinde veya Avrupa Standart Sözleşme Maddelerinin imzalanması halinde gerçekleşebileceği anlamına gelir.

İsviçre Veri Koruma Yasası kapsamında veri işleme

Prensip olarak web sitemizin kullanımı Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin yasal düzenlemelerine tabidir. Web sitemizi İsviçre’den de ziyaret etmeniz halinde ve ilgili veri işleme sürecinin sizi bir İsviçre vatandaşı olarak etki altına alması durumunda, bu veri koruma hükümleri Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile benzer şekilde İsviçre Federal Veri Koruma Yasası (01 Eylül 2023 tarihinde tadil edildiği şekilde “İsviçre DPA”) kapsamında sizin için de geçerli olacaktır

Prensip olarak İsviçre Veri Koruma Yasası yasal bir dayanak teşkilinde bulunmamaktadır. Bu bağlamda, İsviçre’deki verilerinizi yalnızca işlemenin yasal olması, iyi niyetle gerçekleştirilmesi ve İsviçre Veri Koruma Kanunu’nun 6. maddesinin 1. ve 2. paragrafları uyarınca tutarlı olması durumunda işleriz. Ayrıca verileriniz yalnızca veri sahibine yönelik spesifik bir amaç için toplanıp İsviçre Veri Koruma Kanunu’nun 6. maddesinin 3. Fıkranına uygun olarak yalnızca bu amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Bu bağlamda, bazı terimlerin Genel Veri Koruma Mevzuatı kapsamında farklı şekilde formüle edilmesine rağmen İsviçre Veri Koruma Yasasındakiyle aynı yasal anlama sahip olduklarını lütfen unutmayın. Örneğin, bu Gizlilik Bildiriminde kullanılan Genel Veri Koruma Mevzuatı terimleri İsviçre Veri Koruma Yasasında kullanılan “kişisel verilerin” “işlenmesi”nin yanı sıra “meşru menfaat” ve “özel veri kategorileri”, “kişisel verilerin” “işlenmesi”, “geçersiz menfaat” terimlerine karşılık gelir ve “özel koruma gerektiren kişisel veriler” terimlerine karşılık gelmektedir.

Genel Veri Koruma Mevzuatının 12. maddesi ve devamı uyarınca burada belirtilen veri sahibi hakları, İsviçre Veri Koruma Yasası’nın 25. ve devamı uyarınca bahsi geçen düzenlemelerle benzer şekilde İsviçre’deki veri sahipleri tarafından ileri sürülebilir.

16 yaşından küçükler

16 yaşın altındaki kişiler kesinlikle web sitemizin ve bu web sitesindeki tekliflerimizin muhatabı değildir. Yasal vasilerin, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerine eşlik etmeleri gerektiğini belirtiyoruz. 16 yaşın altındaki küçükler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmadan bize herhangi bir kişisel veri aktarmamalıdır. 16 yaşın altındaki kişilerden açıkça kişisel veri talep etmiyoruz, bu tür verileri kasten toplamıyoruz ve üçüncü şahıslara aktarmıyoruz.

Bülten

Genel

Mevcut cazip tekliflerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için kullandığımız ana sayfamızda yer alan ücretsiz bültene abone olabilirsiniz. Tanıtılan mal ve hizmetler rıza beyanında belirtilir. Online kayıt formuna girdiğiniz veriler tarafımıza iletilecektir.

Kayıt işlemi sırasında alınan onaya dayanarak aşağıdaki verileri topluyoruz:

E-posta adresi, ülke

Ayrıca, iletim anında aşağıdaki veriler saklanmaktadır:

IP adresi, kayıt tarihi ve saati.

Verileriniz, haber bültenlerinin gönderilmesiyle ilgili veri işleme sürecinin bir parçası olarak iletilmeyecektir. Veriler yalnızca haber bülteninin gönderilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Çifte katılım ve oturum açma

Bültenimize kayıt, çifte katılım prosedürü ile gerçekleşir. Kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Kimse harici e-posta adresi kullanarak kaydolamayacağı için bu onay gereklidir.
Bültene kayıt, kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlamak adına günlüğe kaydedilecektir. Bu, oturum açma bilgilerinin ve onay zamanının yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içermektedir.

Yasal Dayanak

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcının rızasının, Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 6 1. Fıkranın ikinci bendinin a alt maddesine göre sunulmuş olmasıdır. Kullanıcının e-posta adresinin toplanması haber bülteninin sunulmasına yardımcı olur.

İptal, geri alma ve itiraz

Verileriniz, soruşturma amacının gerçekleştirilmesi için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Bu nedenle e-posta adresiniz, bülten aboneliğiniz aktif olduğu sürece kayıtlı olacaktır. Onayınızı iptal ederek bülten aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bunu yapmak için her haber bülteninde ona karşılık gelen bir link vardır.

Ayrıca, Genel Veri Koruma Mevzuatının 21. Maddesine uyarınca yasal gerekliliklere uygun olarak gelecekte kişisel verilerinizin işlenmesini dilediğiniz zaman iptal etmekte özgür olduğunuzu da belirtmek isteriz. Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme konusunda özgürsünüz.

Kargo tedarikçisi HubSpot

Bülten, Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 ABD adresinde yer alan ABD’li tedarikçi ve de haber bülteni gönderme platformu olan “HubSpot” kullanılarak gönderilir.

Bülten alıcılarımızın e-posta adresleri ve bu bildirim bağlamında açıklanan diğer verileri HubSpot’un Almanya’daki sunucularında saklanmaktadır. HubSpot bu bilgileri haber bültenini bizim adımıza göndermek ve değerlendirmek için kullanır. Ayrıca HubSpot, kendi bilgilerine göre bu verileri kendi hizmetlerini optimize etmek veya geliştirmek için (örneğin, gönderimin teknik optimizasyonu ve haber bültenlerinin sunumu için) veya alıcıların hangi ülkelere mensup olduğunu belirlemeye yönelik ekonomik amaçlar doğrultusunda kullanabilir. Ancak HubSpot, haber bülteni alıcılarımızın verilerini kendisi onlara tanıtmak veya bunları üçüncü taraflara aktarmak için kullanmaz.

Verilerin işlenmesine dair daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:

https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

İstatiksel anket çalışması

Bülten gönderirken kullanıcı olarak davranışlarınızı değerlendirmeye aldığımız belirtmek isteriz. Bu değerlendirme için gönderilen e-postalar, web sitemizde saklanan tek piksellik görüntü dosyaları şeklinde web işaretçileri veya izleme pikselleri içerir.

Değerlendirmeler için, 1. Maddede belirtilen verileri ve web işaretçilerini e-posta adresiniz ve bireysel kimliğiniz ile köprüleriz.

Her e-postada yer alan ayrı bağlantıya tıklayarak veya başka bir iletişim yoluyla bizi bilgilendirerek bu takip sürecine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bilgileriniz bültene abone olduğunuz sürece saklanacaktır. Oturumu kapattıktan sonra verileri tamamen istatistiksel olarak anonim şekilde saklıyoruz.

Elektronik iletişim

Web sitemizde bizimle iletişime geçmek için kullanabileceğiniz bir form bulabilirsiniz. Girdiğiniz veriler bize iletilir ve bunları iletişim amacıyla işleriz. Bu veriler şunları içermektedir:

Ad, soyad, ülke, E-posta adresi, yorumlar

Mesajınız gönderildikten sonra aşağıdaki veriler de saklanır:

IP adresi, kayıt tarihi ve saati

Ayrıca verilen e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçmek de mümkündür. Bu durumda e-posta yoluyla iletilen kişisel verileriniz tarafımızca işlenecektir.

Bu bağlamda verilerinizin üçüncü şahıslara aktarımı gerçekleşmeyecektir; verileriniz yalnızca iletişim amacıyla işlenecektir.

İletişim talebinin işlenmesi ve ele alınmasının yasal dayanağı Genel Veri Kloruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkra 1. Bendinin b maddesidir.

İletişim süreci içerisinde daha fazla kişisel verinin işlenmesi, yalnızca iletişim formumuzun kötüye kullanımının önlenmesine ve de sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder.

Verileriniz, işlenme amacı doğrultusunda artık gerekli olmamaları halinde silinecektir. İletişim formu ve e-posta iletişimiyle ilgili olarak bu, kullanıcıyla ilgili görüşmenin sona erdirildiği durumdur. Koşullar tüm ilgili durumları açık hale getirdiğinde görüşme sona erdirilir.

Gönderim işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi günlük sürenin sonunda silinecektir.

Mobil uygulamaların kullanımına ilişkin notlar

Hizmetlerimizin “iOS” işletim sistemine sahip bir uç cihazda kullanılması için iTunes Store veya App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek bir uygulama gereklidir. iTunes Store ve App Store, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ABD adresinde bulunan Apple Inc. şirketinin ürünleridir. Uygulamaların iTunes Store ve App Store aracılığıyla kullanılması ve indirilmesi için Apple Inc. şirketinin Genel Hüküm ve Koşullarının ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Hizmetlerimizin “Android” işletim sistemine sahip bir uç cihazda kullanılması için Google Playstore üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek bir uygulama gereklidir. Google Playstore, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. şirketinin bir ürünüdür. Uygulamaların Google Playstore üzerinden kullanılması ve indirilmesi için Google Inc. Genel Şartlar ve Koşullarının ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uygulamayı indirdiğiniz üçüncü kişi sağlayıcıların (iTunes, Google vb. gibi) geçerli kullanım şartlarına uygun olarak uygulamanın satın alınması doğrultusunda sözleşme ortağı olmamız halinde, uygulamayı mobil cihazınıza indirebilmeniz için üçüncü taraf sağlayıcı tarafından bize sağlanan verileri (örneğin cihaz kimliğiniz) sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde işleyeceğiz

RyseUp uygulamamızda veri işleme

Uygulamamız insan vücudundaki dengeyi iyileştirmek için elektromanyetik alan üreten bir yaşam tarzı iyileştirme uygulamasıdır. RyseUp uygulaması, program verilerini (frekanslar dahil) RyseUp donanımına gönderir ve RyseUp donanımı, kullanıcının sağlığını iyileştirmek için gerekli elektromanyetik alanı oluşturmaya yönelik uygun frekansları üretir.

Uygulamada favorilerinizi ve çalma listelerinizi oluşturabilir, ayrıca en son oynatılan programlara erişebilir veya aboneliğinizi yönetebilirsiniz.

RyseUp Uygulamasında adınızı, e-posta adresinizi, oluşturduğunuz oynatma listelerini, favorilerinizin yanı sıra son oynatılan programları ve abonelik verilerinizi saklıyor ve işliyoruz.

Bu süreçte üçüncü kişilere herhangi bir veri aktarılmamaktadır.

Yasal dayanak, sözleşmenin Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin b maddesine göre yerine getirilmesidir.

Kayıt

Ana sayfamız üzerinden kişisel verilerinizi girerek kayıt olma seçeneğiniz bulunmaktadır. Veriler bir giriş maskesine girilir, tarafımıza iletilir ve saklanır. Bu veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz. Kayıt işlemi sırasında aşağıdaki veriler toplanır:

Ad, soyad, ülke, E-posta adresi, yorumlar

Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de saklanır:

Kullanıcının IP adresi, Kayıt tarihi ve saati

Kayıt, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya web sitemizin genişletilmiş kullanımı şeklinde sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasına hizmet eder. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı bu nedenle Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin b maddesidir.

Kayıt olduktan sonra hesabınız üzerinde aşağıda yer alan kişisel verileri değiştirme olanağına sahip olursunuz:

İsim Soyadı

Adres

E-Posta Adresi

Şirket Adı

Vergi Kimlik Numarası

Şifre

Dosya yükle

Dosya indir

Ürün satın alma

Abonelikleri Yönet

Post

yorumlar

Verileriniz, sorgu amacı doğrultusunda artık gerekli olmadığı anda silinecektir. Bu, web sitemiz üzerindeki kayıt iptal edildiğinde veya değiştirildiğinde, kayıt işlemi sırasında toplanan veriler için geçerlidir.

Bu, bir sözleşmeye taraf olunması için kayıt işlemi sırasında veya sözleşmenin yürütülmesi için verilere artık ihtiyaç duyulmaması halinde sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması sırasında geçerlidir. Sözleşme imzalandıktan sonra bile sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uymak için sözleşme tarafının kişisel verilerinin saklanması gerekebilir.

Devam eden yükümlülükler, kişisel verilerin sözleşme süresi boyunca saklanmasını gerektirir. Ayrıca garanti sürelerine uyulması ve verilerin vergi amaçları doğrultusunda saklanması da gerekmektedir. Burada uyulması gereken saklama süreleri genelleştirilmiş bir şekilde belirlenemez, ancak her sözleşme ve sözleşme tarafları için özel olarak belirlenmelidir.

İstediğiniz an ana sayfamız üzerinden kaydı feshetme seçeneğiniz vardır. Ayrıca, hakkınızda saklanan verileri istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Müşteri Hesabı: Uygulama dahilinde self servis

İştirak Hesabı: Lütfen RyseUp Destek Merkeziyle iletişime geçin (support@ryseup.com)

Verilerin bir sözleşmenin yerine getirilmesi ya da sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması durumunda, verilerin zamanından önce silinmesi ancak silmeyi engelleyecek sözleşmeye dayalı ya da yasal yükümlülüklerin bulunmaması durumunda mümkündür.

Mağaza

Sunduğumuz ürün ve hizmetleri doğrudan ana sayfamızdan sipariş etme olanağına sahipsiniz. Sipariş sürecinde, kayıt sırasında sağladığınız iletişim verilerini kullanırız veya sağladığınız kişisel verileri giriş maskesinde toplarız.

Bu, aşağıdaki verileri kapsamaktadır:

İsim/irtibat kişisi

Şirket

Sokak

Eyalet

Ülke

Posta Kodu

Şehir

e-posta adresi

telefon numarası

ödeme yöntemleri

Sipariş işlemi sırasında aşağıdaki veriler de saklanmaktadır:

Kullanıcının IP adresi

Sipariş tarihi ve zamanı

Sipariş Bilgileri

Ürün Bilgileri

Mağazamız üzerinden sipariş vermek istiyorsanız, siparişinizin işleme konması için  ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi vermeniz, sözleşmenin imzalanması için gereklidir. İşleme süreci için verilerinizi ilgili ödeme ve teslimat hizmeti sağlayıcılarına aktarıyoruz. Bunun yasal dayanağı Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin b maddesidir.

Ticaret ve vergi kanunları gereği adresinizi, ödeme ve sipariş verilerinizi 10 yıllık bir süre boyunca saklamamız gerekmektedir. Ancak 6 yıldan sonra işleme sürecini kısıtlıyoruz; yani verileriniz yalnızca yasal yükümlülüklere uymak için kullanılmaktadır. Üçüncü şahısların kişisel verilerinize, özellikle finansal verilerinize yetkisiz erişimini önlemek amacıyla, sipariş süreci şifreli bağlantı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu web sitesi üzerinden yapılan şifreli ödeme işlemleri

Masraflarla ilgili bir sözleşmenin imzalanmasından sonra ödeme verilerinizi (örn. otomatik ödeme talimatı durumunda hesap numarası) bize iletme yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işlemi için gerekli olacaktır.

Ortak ödeme yöntemleri (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) aracılığıyla yapılan ödeme işlemleri, yalnızca şifreli SSL veya TLS bağlantısı aracılığıyla yapılır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişimde bize ileteceğiniz ödeme verileriniz 3. kişiler tarafından görüntülenemez.

Bu amaçla aşağıdaki hizmet sağlayıcılarından faydalanıyoruz:
Digital River

Web sitemizde ödeme hizmeti sağlayıcısı Digital River, Inc.’i ve bağlı şirketlerini (toplu olarak “Digital River”, “biz” ve “biz”) kullanıyoruz; önde gelen bir küresel çevrimiçi satıcı hizmet sağlayıcısıyız. Digital River temel uyumluluk, dolandırıcılık, vergi ve ödeme hizmetlerini sağlar.

Ödeme işlemi sırasında ödeme bilgileriniz Digital River, Inc.’e aktarılacaktır. Verilerinizin Digital River, Inc.’e iletilmesi, Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin b maddesine uyarınca sözleşmenin ifası çerçevesinde gerçekleşir.
Veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
https://www.digitalriver.de/datenschutzrichtlinien/.

Hetzner Hosting Hizmeti

Web sitemizin hosting sağlayıcısı Industriestr’dir. 25, 91710 Gunzenhausen adresinde yer alan Hetzner Online GmbH şirketidir (bundan sonra Hetzner olarak anılacaktır).

Yukarıda belirtilen sağlayıcıyla bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, veri koruma kanununun gerektirdiği bir sözleşmedir ve bu sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve de Genel Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlemesini sağlar.

Hetzner’in kullanımı Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin f maddesine dayandırılmaktadır. Web sitemizin en güvenilir şekilde sunulmasında meşru menfaatimiz bulunmaktadır.
Ayrıntılar için lütfen Hetzner’in gizlilik politikasına bakın:

https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Google Web Fonts

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. Fıkranın 1. paragrafı 1. Bendinin f maddesi uyarınca meşru menfaatlerimize dayanarak, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google LLC sağlayıcısının yazı tiplerini (“Google Web Fonts”) entegre ediyoruz. . Amaç ana sayfamızın optimizasyonu ve ekonomik şekilde işlemesidir. Google’a
Sağlayıcının gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz:

https://www.google.com/policies/privacy.

HubSpot / HubSpot Formları

HubSpot’u çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimiz için, web sitemizin bazı bölümlerini kesintisiz olarak sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek, ayrıca sizinle iletişime geçmek, hangi hizmetlerin ilginizi çektiğini belirlemek ve sizler için kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek için kullanıyoruz. HubSpot, HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 ABD tarafından oluşturulan bir yazılımdır.

HubSpot, rızanızın alınması durumunda, kullandığınız terminal cihazında saklanan ve web sitemizi kullanımınıza yönelik analizlerde bulunmamız mümkün kılan çerezler kullanır. Toplanan davranış ve iletişim verilerinin yanı sıra haber bülteni veya iletişim formunda sunduğunuz bilgiler ABD’deki bir HubSpot sunucusuna iletilir ve orada saklanır, böylece hem HubSpot hem de hükümet yetkilileri bu verilere erişebilir. Kişisel verileriniz yalnızca önceden açık izniniz alınması halinde HubSpot’a ve dolayısıyla ABD’deki sunuculara aktarılacaktır. Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin a maddesidir.

HubSpot’un kullanıcı verilerini işlemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen HubSpot’un Gizlilik Politikasına bakın:

https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Sosyal Medya

Halihazırda aşağıdaki sosyal medya platformlarını kullanmaktayız:

Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda

Gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy/

Devre Dışı Bırakma: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

ve http://www.youronlinechoices.com

Ek sözleşme Insights verileri:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda

Gizlilik politikası / Devre Dışı Bırakma: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 İrlanda

Gizlilik politikası: https://twitter.com/de/privacy

Devre Dışı Bırakma: https://twitter.com/settings/account/personalization

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda

Gizlilik politikası https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Devre Dışı Bırakma: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out,

WhatsApp

WhatsApp LLC, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de

YouTube (Google)

Google Ireland Limited, Google Binası Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda

Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy

Devre Dışı Bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated

TikTok

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, İrlanda

Gizlilik Politikası /Devre Dışı Bırakma:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

Sosyal medya mevcudiyeti

Müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak ve onları hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için sosyal ağlarda yer alan fan sayfalarımız mevcut.

Kişisel verilerinizin Avrupa Birliği dışında işlenebileceğini ve bunun sizin için risk oluşturabileceğini (örneğin, Avrupa/Alman hukuku kapsamındaki haklarınızın uygulanmasında) belirtmek isteriz.

Bu kullanıcılara ait veriler genellikle pazar araştırması ve reklam amacıyla işlenir. Buna örnek olarak kullanıcının davranışlarına ve ilgi alanlarına göre oluşturulan kullanıcı profilleri gösterilebilir. Bu profiller, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun olduğu iddia edilen reklamları yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlarla, kullanıcının davranışlarını gözlemlemek ve her kullanıcının çıkarlarını değerlendirmek için çerezler gibi teknolojiler kullanılır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak (özellikle kullanıcılar ilgili platformlara üyeyse ve bu platformlarda oturum açmışsa) kullanım profillerinde de veriler saklanabilir.

Kişisel kullanıcı verilerinin işlenmesi, Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin f maddesi uyarınca kullanıcılarla etkili bir iletişim kurma konusundaki meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bir sosyal ağ tarafından işlenmesine rıza göstermişse (örneğin bir onay kutusunu işaretleyerek veya onay için bir düğmeye tıklayarak mutabakatlarını beyan etmeleri durumunda), Kullanıcı bilgisi işleme sürecinin yasal dayanağını Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin a maddesi teşkil eder.

İlgili sağlayıcının listelenen bağlantılarından kişisel verilerinizin işlenmesine ve itiraz seçeneklerinize ilişkin daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Veri sahiplerinin bilgi ve diğer haklarına yönelik iddialar, sağlayıcılara karşı da yapılabilir; bu durumda yalnızca kullanıcıların verilerine doğrudan erişimi olan ve ilgili bilgilere sahip olan kişiler muhatap alınır. Elbette, sorularınızı yanıtlamaya ve yardıma ihtiyacınız duymanız halinde size destek sağlamaya hazırız.

Hayran sayfası işletilirken bazı sosyal medya platformları ile ek anlaşma yapılmaktadır. Buna göre veri sahibi hakları genellikle hem sosyal medya platformuna hem de bizlere karşı ileri sürülebilmektedir. Bununla birlikte, Genel Veri Koruma Mevzuatı kapsamında insights verilerinin işlenmesine ilişkin birincil sorumluluk sosyal medya platformuna aittir ve bu platform, insights verilerinin işlenmesine ilişkin Genel Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirir. Bu bağlamda sosyal medya platformu veri sahiplerine sayfa insights ekinin özünü sağlamaktadır.

Çerezlerin yasal dayanağı, sorumlu tarafın kimliği ve çerezlerin kullanıcı son cihazlarında saklanma süresi gibi fan sayfasının operatörü olarak Insights verilerinin ve Genel Veri Koruma Mevzuatının13. Maddesinden kaynaklanan diğer tüm bilgilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir kararda bulunmuyoruz.

Elementor

8 THE GRN STE A DOVER, DE 19901 ABD adresinde yer alan Elementor tarafınca sağlanan “WordPress için Elementor Website Builder” eklentisini kullanıyoruz. Bu eklenti kişisel verileri işlememektedir.

Elementor’un gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

https://elementor.com/about/privacy/.

WordPress Emojileri

Web sitemizde emojiler kullanıyoruz. Bunlar sağladığımız grafik öğeler veya dosyalardır. WordPress emojilerinin servis sağlayıcısı 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ABD adresinde yer alan Automattic Inc şirketidir. Bu üçüncü kişi sağlayıcı, emoji dosyalarını tarayıcınıza aktarabilmek için IP adresinizi saklar.

Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin a maddesi uyarınca rızanız entegrasyon için yasal esas teşkil etmektedir.

Verilerinizin Automattic kullanılarak işlenmesi hakkındaki daha fazla bilgiyi https://automattic.com/privacy/ adresindeki Gizlilik Politikasından temin edebilirsiniz.

Updraft plus

Updraft Plus’ı web sitemiz üzerinde kullanıyoruz; bu bir yedekleme ve güvenlik sistemidir. Hizmet sağlayıcısı, 11 Barringer Way, St. Neots, PE191LW, Cambridgeshire, Birleşik Krallık adresinde bulunan İngiliz şirketi Updraft WP Software Ltd.’dir.

Genel Veri Koruma Mevzuatının 6. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendinin f maddesi uyarınca Updraft Plus kullanımının yasal dayanağı, web sitemizi mümkün olduğunca güvenli hale getirmek ve her zaman erişilebilir kılma yönündeki meşru menfaatimizdir.

Updraft Plus’ı kullanırken verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre adresinde yer alan Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz.

Veri işleme, prosedürler ve hizmetlere ilişkin ilave notlar

Gravatar

Çevrimiçi teklifimiz kapsamında Gravatar hizmetini kullanıyoruz. Gravatar, kullanıcıların kayıt olup profil resimlerini ve e-posta adreslerini bırakabilecekleri bir hizmettir.

Kullanıcılar ilgili e-posta adresiyle diğer çevrimiçi varlıklara (özellikle bloglara) gönderi veya yorum bırakırsa, profil resimleri gönderi veya yorumların yanında görüntülenebilir. Bu amaçla kullanıcılar tarafından sağlanan e-posta adresi, kendisi yönelik bir profil saklanıp saklanmadığının kontrol edilmesi amacıyla Gravatar’a şifrelenmiş olarak iletilir. E-posta adresinin iletilmesinin tek amacı budur. Başka amaçlarla kullanılmaz, daha sonra silinir.

Gravatar, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. Maddesi 1. Paragrafı, f maddesi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde kullanılır; Gravatar’ı gönderi ve yorum yazarlarına gönderilerini bir profil resmiyle kişiselleştirme fırsatı sunmak için kullanırız. Gravatar, görüntüleri görüntüleyerek kullanıcıların IP adresini elde eder; çünkü bu, bir tarayıcı ile çevrimiçi hizmet arasındaki iletişim için gereklidir.

Kullanıcılar, Gravatar e-posta adreslerine bağlı bir kullanıcı görselinin yorumlarda görünmesini istemiyorlarsa, yorum yapmak için Gravatar’da kayıtlı olmayan bir e-posta adresi kullanmalıdırlar. Ayrıca, kullanıcılar e-posta adreslerinin Gravatar’a gönderilmesini istemiyorlarsa, anonim bir e-posta adresi veya hiçbir e-posta adresi kullanmamalarının da mümkün olduğunu belirtiriz. Kullanıcılar yorum sistemimizi kullanmayarak veri aktarımını tamamen engelleyebilirler.

Hizmet sağlayıcısı: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, İrlanda;

Web sitesi: https://automattic.com;

Gizlilik politikası: https://automattic.com/privacy.

Sorumluluk Reddi

RyseUp cihazları ve programları, RyseUp tarafından geliştirilen ve tescil edilen bir teknoloji olan „PEMF+“ (Darbeli Elektromanyetik Alan artı Ses) iletimi yaratır. RyseUp darbeli elektromanyetik programları, gelişmekte olan „frekans bilimi“ alanının bir özelliği olarak çalışmaktadır. Frekans bilimi, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ve hemodinamiklere ilişkin yeni anlayışımız tarafından uzun zamandır tanınmaktadır; bunun bir örneği de son zamanlarda yapılan „biyo-alan“ çalışmasıdır. Biyo-alan, ABD NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) tarafından tüm canlı organizmalardan (insanlar, hayvanlar ve bitkiler) yayılan bir elektromanyetik alan olarak rapor edilmiştir. Gelişmekte olan bu çalışma alanı, canlı sistemlerin karmaşık homeodinamik ilişkisini anlamak için bilimsel bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, insan biyo-alanına odaklanarak canlı organizmaların biyo-alanlarını araştıran 400‘den fazla akademik makale yayınlamaktadır. RyseUp frekansları, cihazları ve programları biyo-alan ile rezonansa girdiklerinde aralarındaki etkileşimin düşük seviyeli enerjetik deneyimini sağlamak için Wellness cihazları ve programları olarak tasarlanmıştır. Birçok kişi RyseUp ile dinlenme ve rahatlama, meditasyon ve diğer ılımlı enerjik deneyimleri teşvik eden bir sağlıklı yaşam deneyiminden keyif almış olsa da bu enerjetik alanının hala teorik olduğu ve doktorunuza veya diğer sağlıklı uzmanınıza danışmanın yerine geçmemesi gerektiği vurgulanmalıdır. RyseUp cihazları hastalık, hastalık benzeri diğer tıbbi durumları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Bir doktorun veya başka bir sağlık uzmanının bakımı altındaysanız, RyseUp kullanmadan önce doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışmalısınız. RyseUp PEMF+ teknolojisini kullanırken herhangi bir kontrendikasyon bildirilmemiştir, ancak bu elektromanyetik bir cihaz olduğundan, metal implantı olan (manyetik olmayan titanyum dışında) veya kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörü (ICD), koklear implantı, intratekal pompası, insülin pompası, omurilik stimülatörü veya benzeri tıbbi cihazı olan herkes tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca, RyseUp cihazlarının hamile veya emziren kadınlar veya 18 yaşın altındaki kişiler (ebeveyn izni ve/veya danışman doktorun izni dışında) tarafından kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. RyseUp cihazlarını ve programlarını kullanırken, maksimum etkinlik için sıvı alın. RyseUp frekansları, her bir kullanıcı için aynı işe yaramadığını unutmayın. Vücudunuz sizin için hangi frekansın yararlı oldugunu size söyleyecektir. RyseUp Wearable, tek bir bakır bobine sahip bir Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) dalga yayıcıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve sürdürmek için tasarlanan RyseUp Wearable, sinüzoidal (Motor sinir üzerine etkili düşük frekanslı akım) tek veya seri elektromanyetik frekans yansıtan tescilli PEMF + teknolojisi ile odaklanmıştır. Bir frekans destek cihazı olarak RyseUp Wearable, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) felsefeleri ve uygulamaları ile uyumludur ve bir hastalığı veya hastalık benzeri bir durumu teşhis etmek, iyileştirmek, hafifletmek, önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Herhangi bir hastalık /rahatsızlığı olan RyseUp taşınabilir cihaz kullanıcılarının tıbbi veya diğer sağlık uzmanlarına danışması önerilir.

 

* Aşağıdaki ifadeler Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır.

ChatBot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididun